МИНИСТЪР КЛИСАРОВА ПОДПИСА ДОГОВОРИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ЦЕНТРОВЕ В ЧЕТИРИ ОБЩИНИ

Начало » Последни публикации

28.01.2014

Четири договора, одобрени за финансиране от Програмата „Деца и младежи в риск“ по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство /ФМ на ЕИП/, връчи министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова на кметове и представители на общини. 

ФМ на ЕИП представлява принос на Норвегия, Исландия и Лихтенщайн за намаляване на икономическите и социалните различия в Европа и подобряване на взаимоотношенията между страните-донори и страните-бенефициенти.

През новия програмен период 2009 – 2014 г. МОН е избрано за Програмен оператор на две от програмите, финансирани по ФМ на ЕИП – фонд за стипендии, и Програма BG06 „Деца и младежи в риск“. 

Одобрените проекти, на стойност около 1,4 млн. лева всеки, са в общините Стара Загора, Пловдив, Враца и Добрич. Основна целева група са младежи на възраст между 15 и 29 години, младежи от семейства с нисък доход, с девиантно поведение, настанени в социални институции, младежи в риск от етническите малцинства, младежи в риск, живеещи в малки и отдалечени населени места. Млади хора трябва да завършат поне едно неформално обучение, включено в проектните дейности. Чрез дейностите в младежките центрове се цели да се привлече вниманието на над 400 млади хора, които да преминат неформални обучения и да се включат активно в социалния живот на населеното място.

„Благодаря Ви за тези проекти, защото те са важни не само за общините, но и за младите хора, които имат нужда от тях . Важни са за цялото общество. Министерството си е поставило за задача да намали процента на отпадналите от образователната система  и заедно можем да работим за това“, заяви по време на връчването на договорите министър Клисарова. 

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров от своя страна  благодари на министър Клисарова и на екипите в министерството, които помогнали за осъществяване на проектите. Той обясни, че за общината проектът е изключително важен като местното ръководство си поставя и задача той да прерасне в общинска програма.

Заместник-кметът на Пловдив Георги Титюков обясни, че проектът е ключов, тъй като включва младежката безработица. Общината предвижда на втори етап около центъра, който ще бъде изграден „на зелено“, да бъде построен и спортен комплекс. 

„Проектът е важен щрих към социалната инфраструктура на общината, която е добре развита. Този център ще обхване повече млади хора в риск“, коментира кметът на Враца Николай Иванов. 

„Като Програмен оператор може да разчитате на нашата подкрепа  не само при изпълнение на тези проекти, но и за съдействие от наша страна за други“ , коментира и заместник-министърът на образованието Иван Кръстев.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“