СТАРТИРА МОДЕРНИЗАЦИЯТА НА 144 ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

Начало » Последни публикации

30.10.2017

В 144 професионални гимназии в 28-те области на страната ще бъде извършена цялостна модернизация и обновяване на образователната инфраструктура.

Средствата, които ще бъдат вложени, са 166,5 млн. лв., и са осигурени по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“, заяви днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков  на пресконференция в Министерството на образованието и науката (МОН). Той посочи, че МОН е бенефициент по осем договора за безвъзмездна финансова помощ. По тях ще се извърши обновяване на 102 професионални училища. Останалите 42 гимназии ще бъдат модернизирани със средства по договори, сключени с 31 общини, сред които Бургас, Велинград, Нова Загора, Стара Загора, Хасково, Силистра и други.

„Гимназиите са избрани по методология, като сред критериите е броят на учениците, които ползват материално-техническата база“, заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Допълнително са приориизирани региони и професионалните направления, като техническите професонални направления, “Строителство и геодезия“, „Селско  и горско стопанство“ и “Ветиринарна медицина”, добави Вълчев.

В 102-те професионални гимназии, които ще се реновират по договорите, сключени с МОН, се обучават близо 51 000 ученици в 32 професионални направления. Най-много са учениците в направленията „Електроника и автоматизация/Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“, „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“ и „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства/Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати“.

„Надяваме се, че ремонтите ще обхванат периода май-септември 2018 г, за да има по-малка реорганизация на учебния процес“, подчерта министър Красимир Вълчев.

Строително-ремонтните дейности ще обхванат учебни корпуси, общежития към гимназиите, работилници, лаборатории и кабинети за професионално обучение. Ремонт на учебните корпуси ще има в 95 гимназии на стойност 59 063 931 лв. Предвижда се сградите да бъдат санирани. Където е необходимо, ще бъдат подменени дограмите, осветлението и енергоносителите, а на покривите ще бъде положена изолация. В някои сгради ще бъдат изцяло подменени електро, ВиК и отоплителните инсталации. Ще бъдат сложени нови настилки и врати, а санитарните възли ще се ремонтират и боядисат.

Модерно обзавеждане ще бъде закупено в някои класни стаи и кабинети. В 13 гимназии ще има ремонт на общежитията на стойност 7 220 000 лева, а работилниците, лабораториите и кабинетите за провеждане на професионално обучение в голяма част от училища ще получат ново оборудване. В 58 гимназии е предвиден и ремонт на работилниците и лабораториите. Във всичките 102 училища ще се осигури достъп за хора с увреждания.

 

По Оперативна програма „Региони в растеж“ ще бъдат инвестирани близо 20 млн. лева в подобряване условията за спорт в професионалните гимназии. Ще бъдат изградени 8 нови физкултурни салона, а други 59 ще бъдат ремонтирани. Реновиране на спортни площадки ще има в 67 гимназии, а на прилежащи дворни пространства – в 79.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков обобщи, че по оперативната програма Министерството на регионалното развитие инвестира 624 млн. лв. в цялостната модернизация на образователна и спортна инфраструктура на общо 416 учебни заведения с 255 269 деца и младежи. „Това прави инвестиция от 2444 лв. за всяко дете. Целта е създаване на красива и здравословна учебна среда за подрастващите, защото това е неразделна част от съвременните изисквания за качествено и модерно образование“, допълни министър Нанков.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“