ПОЗДРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

Начало » Последни публикации

01.11.2017

Уважаеми госпожи и господа,

Денят на народните будители е ден, в който се покланяме пред делото на онези родолюбци, които са пробуждали народа чрез словото, воювали са за вярата, за езика и свободата на България. Днес е и денят, в който се прекланяме пред съвременните будители.

Вие, учителите, сте хората, които предавате знанието и създавате бъдещето на страната. Задачата пред Вас винаги е била и ще бъде нелека, защото едновременно съхранявате живо чувството към историята и възпитавате следващите поколения да вярват в доброто, да се стремят да постигат успехи, да бъдат следващите будители.

Вярвам, че Вашият професионализъм, опит и знания са необходими, за да се справим, ние и децата ни, с предизвикателствата в съвременния свят. Затова смело мога да кажа, че всеки учител, всеки университетски преподавател, учен или деец на словото и изкуството е днешният народен будител.

Отговорността пред утрешния ден е както лична – на всеки един от нас, така и национална – на цялата българска нация.

Нека благодарим на всички народни будители за идеята, която са ни завещали, че знанието е важна предпоставка за едно по-добро бъдеще, за един по-добър свят!

Честит празник!

 

КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ

Министър на образованието и науката

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“