МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ТРЯБВА ДА НАСЪРЧАВАМЕ ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРИРОДНИ НАУКИ И МАТЕМАТИКА

Начало » Последни публикации

07.11.2017

"Трябва да се стремим да насърчаваме обучението по природни науки и математика в училищата в страната, защото знанията и добрата подготовка в тези дисциплини ще увеличат житейските шансове на учениците. В бъдеще може да се очаква, че професиите, които предполагат задълбочени познания по математика ще имат най-висок ръст на доходите”. Това заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на среща с директори и учители от област Перник. На нея присъства и кметът на града Вяра Церовска. Според Вълчев в бъдеще ще има глад за кадри в тези специалности, включително и в образователната система. „Очакваме недостиг на педагогически специалисти и една от задачите ни е да обезпечим системата с квалифицирани кадри, включително по природни науки и математика. В последните години те се намират все по-трудно“, посочи министърът.

Той подчерта, че повишаването на мотивацията и квалификацията на учителите е в основата на политиките на правителството. "До края на мандата ще бъде изпълнен ангажиментът за двойно по-високи възнаграждения на всички преподаватели. Обсъждали сме предложения по опредлени дисциплини, за които е най-трудно директорите да намерят учители, да могат да се предлагат по-високи възнаграждения. В момента директорите също могат да регламентират в училищата си по-високи заплати за такива специалисти", каза Вълчев и добави, че от преподавателите зависи по-доброто обучение на децата и учениците, както и осигуряването на качествени кадри за всички останали системи. 

Министърът акцентира, че за всички професии в бъдеще са необходими дигитални умения и образователната система постепенно трябва да върви към дигитализация. От тази година имаме одобрени електронни учебници. Те не са просто копия на хартиените учебници в PDF формат, а съдържат и допълнителни източници на информация“, добави Вълчев.

На срещата днес преподавателите от Перник поставиха въпроси за възможностите за развитие на материалната база, новия начин на формиране на делегираните бюджети, както и за разходните стандарти за учениците. Министър Красимир Вълчев ги увери, че никоя образователна институция няма да има намаление на бюджета, а училищата в по-малките и отдалечените населени места ще получат повече пари. Увеличение ще има и за тези, в които има концентрация на деца и ученици от уязвими групи.

За материалната база той обясни, че Министерството на образованието и науката помага навсякъде, където има нужда и ще продължи да инвестира в подобряването й. По националните програми и по ОП „Региони в растеж“ също ще бъдат вложени средства в модернизация и обновяване на училища в цялата страна. 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“