ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА за последните три години (юли 2009 г. – декември 2012 г.)

Начало » Последни публикации

19.02.2013

Министерството на образованието, младежта и науката изготви кратък отчет на дейността си за последните три години (юли 2009 г. – декември 2012 г.).

Пълният текст на отчета може да бъде изтеглен тук.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“