МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: ОБРАЗОВАНИЕТО НЕ Е РАЗДЕЛИТЕЛНА ЛИНИЯ В ОБЩЕСТВОТО

Начало » Последни публикации

10.11.2017

Образованието не е разделителна линия в българското общество. Това заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев при откриването на конференцията „Образование 2017“, посветена на темата как високоефективните учители да бъдат привлечени и задържани в училище. Тя се организира от фондация „Заедно в час“ с партньорството на сдружение „Образование България 2030“.

„Трябва да използваме партньорството на всички организации и да поддържаме постоянно взаимодействие по темата за образованието“, заяви министър Вълчев. По неговите думи, живеем в динамично настояще, но тепърва ще изживеем шокови вълни от навлизането на дигиталния свят в живота ни.  „Не знаем какви професии ще навлязат в света ни след 20 години. Тази година в образователната система влязоха деца, родени през 2010 година, а им преподават учители, родени през 60-те години на миналия век“, посочи той. По думите на министър Вълчев, в последните години заради пенсионирането на много учители сме успели да стопим възрастовата разлика между учители и деца от поколение и половина на едно поколение. Той посочи, че има много специфични политики, които се очакват от образователната система – от учителите се изисква не само да преподават ключови компетентности, но и да възпитават децата. В частност задачите им са свързани с възпитанието в патриотизъм и в здравословен начин на живот. Увеличава се броят на децата от уязвими групи, за които образованието не е част от ценностната им система, затова трябва да бъдат набелязани специални мерки в тази посока. Значителен е и броят на децата на родители, които заминават на сезонна работа, и затова те растат в липса на семейна среда.

„Трябва да направим политиките в областта на образованието устойчиви, защото резултатите в тази сфера се получават чрез натрупване“, посочи министър Вълчев.  Той подчерта, че трябва да имаме по-силни и добре работещи институции, които работят с децата. Затова трябва да заложим и на привличането на добри учители, които да имат свободата да избират начина, по който да представят учебния материал пред учениците.Снимка: Антон Кръстев

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“