БЪДЕЩЕТО НА ЕРАЗЪМ+ И РАЗВИТИЕТО НА ДИГИТАЛНИТЕ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ СА ВЪВ ФОКУСА НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕС В СЕКТОР “ОБРАЗОВАНИЕ”

Начало » Последни публикации

21.11.2017

Сектор „Образование“ е водещ в два от четирите главни приоритета на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. - Бъдещето на Европа и младите хора и Цифрова икономика и умения на бъдещето. Изключително важно е да запазим нивото на европейските инвестиции в образованието и обучението, допълващи националното финансиране, включително на средствата от кохезионните фондове. Това заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в рамките на редовното заседание на Съвета по образование, младеж, култура и спорт на ЕС.

Българското председателство подкрепя стремежа за увеличение на инвестициите и добавената стойност от програма „Еразъм+“ в посока увеличаване на мобилността, разпространението и прилагането на знания и общи ценности. Той подчерта, че Европа повече от всякога има нужда от амбициозен план за развитието на дигиталните умения и грамотност. Министър Вълчев посочи също, че грижите за ранното детско развитие и намаляването броя на отпадащите ученици са изведени като водещ приоритет на българското правителство.

В рамките на заседанието на Съвета министър Вълчев се включи в дебат за нова визия на европейско ниво за това как професионалното образование и обучение да отговори на високите изисквания на нуждите на икономиката, както и за индивидуалното развитие и израстване на новото поколение европейци. Дуалното образование ще има своето значимо място в този дневен ред по отношение на формирането на умения и развиването на таланти в контекста на ученето през целия живот, заяви министър Вълчев. Той подчерта, че в България е актуализирана нормативната уредба, което позволява и на средни и обединени училища да реализират паралелки за обучение по професия, особено важна за даден регион.

Приобщаващият ефект на професионалното обучение и изграждането на партньорство с общини и бизнес е важен елемент на тези политики, заяви министърът. Той представи конкретните мерки на МОН, допринасящи за по-пълното използване потенциала на професионалното образование и обучение за развитието на предприемаческо и иновативно мислене и умения. Такива са моделът за акумулиране и трансфер на кредити в рамките на една и съща степен, но и между степени на образованието, както и създаването и прилагането на модели за сътрудничество между средните и висшите училища, обучаващите институции и бизнеса. Министър Вълчев покани министрите на ЕС на конференция, посветена на „Професионалното образование и обучение като първи избор“ през април 2018 година.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“