ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР САЧЕВА: ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ Е СВЪРЗВАЩИЯТ ЕЛЕМЕНТ МЕЖДУ НАСТОЯЩЕТО И БЪДЕЩЕТО

Начало » Последни публикации

22.11.2017

"Професионалното образование е свързващият елемент между настоящето и бъдещето. То представлява съществена част от отговора на предизвикателствата на пазара на труда. Професионалното образование трябва да подготви активни и талантливи граждани, които или сами да създават качествени работни места, или да постигнат високи нива на заетост. Така ще се увеличава общото благосъстояние и ще се намалява риска от бедност и социално изключване". Това заяви заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева, която бе основен говорител на първата конференция в Брюксел, отбелязваща Европейската седмица на професионалните умения. Събитието, провело се на 22 ноември 2017 г., събра на 1500 участници от цял свят.

В изказването си заместник-министърът посочи акцентите в приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС в областта на образованието. „По време на Председателството ще насърчаваме дискусиите за инвестиции в нови умения и актуализиране на ключовите компетентности на младите хора. Ще работим и по насоки за бъдещето на програмата Еразъм+ след 2020 г., базирани до известна степен на очакваната през януари междинна оценка на програмата. „Един от основните ни приоритети е работата за удвояване на броя участници в мобилност по програмата – ученици, студенти и преподаватели, както и за увеличаване на бюджета“, допълни г-жа Сачева.

Деница Сачева покани участниците в конференцията на събитията в сектор "Образование" по време на Европредседателството на България. Едно от тях е знаковата конференция, посветена на „Професионалното образование и обучение като първи избор“, съчетанo с изложение пред Народния театър, посветено на професиите. Друг важен акцент на Председателството е развитието на дигиталните умения. Тя посочи, че развиването на способности за работа в цифрова среда ще има особено значение. „Заедно, с всички заинтересовани страни ще спомогнем за съставяне на амбициозен план за развитието на дигиталните умения и дигиталната грамотност”, каза още заместник-министър Сачева.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“