МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ ТРЯБВА ДА СЕ УСВОЯВАТ ОТ ПЪРВИ КЛАС

Начало » Последни публикации

23.11.2017

Учениците трябва да усвояват дигитални умения още от първи клас, за да могат не само да ползват технологиите, но и сами да създават дигитално съдържание в час. Това заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев пред участниците в четвъртата конференция „Дигитална учебна среда – ново измерение в образователния процес“, която започна днес в Перник. Той посочи, че дигиталните умения ще са необходими за все повече професии в бъдеще, затова целта на МОН е да осигури ефективно и адекватно на съвременните технологии обучение за всеки ученик.

Всяка година министерството помага чрез Национална програма „ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование“, чийто бюджет за тази година е над 10 милиона лева. Работим за изграждане на инфраструктура –локални и опорни мрежи, разширяване на достъпа до електронно учебно съдържание, за използване на електронни платформи, каза министърът.

Той отбеляза, че се водят разговори с издателствата да бъде даден достъп до електронни варианти на хартиените учебници за учениците. Крайната цел на обучението по информационни технологии е при завършването си всички ученици да могат да покрият Европейската референтна рамка за дигиталните компетентности.

Министър Вълчев отбеляза, че има голям интерес към включване в новата национална програма „Обучение за ИТ кариера“ – близо 2000 ученици са кандидатствали за обучение по професията „Приложен програмист“ и ще бъдат приети повече деца от предвиденото.

Училищата до голяма степен изпреварват министерството, защото в много от тях работят новатори, заяви министърът пред близо 200 учители от цялата страна. Пред него учители и ученици от ОУ „Свети Иван Рилски“ в Перник показаха на практика една виртуална класна стая. С помощта на технологиите те направиха упражнения в урок по биология, химия и физика. Модерната технология позволи опитите по физика и биология да се случат на монитора.

Участниците в конференцията обмениха информация за нови онлайн инструменти и приложения, които могат да се използват в часовете.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“