МИНИСТЪРЪТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО МЛАДЕЖТА И НАУКАТА АКАД. ВОДЕНИЧАРОВ ОТКРИ ПАМЕТНА ПЛОЧА НА ОСНОВАТЕЛЯ НА ИНСТИТУТА ЗА ЯДРЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА – АКАД. ХРИСТО ХРИСТОВ

Начало » Последни публикации

11.02.2013

Днес, 11 февруари 2013 г., министърът на образованието, младежта и науката акад. Стефан Воденичаров откри паметна плоча на основоположника и първи директор на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) акад. Христо Янков Христов (1915 - 1990).

В началото на церемонията министър Воденичаров сподели: „Институтът за ядрени изследвания е един от най-големите и най-успешни институти на Българската академия на науките. Хората от този институт положиха основите на българската ядрена енергетика. Това, което стои, според мен, като перспектива и задача пред този институт, са не само неща, свързани с изследванията в областта на ядрената физика и в нейните приложения. В Министерството на образованието , младежта и науката пристигат запитвания за обучения на ядрени специалисти. Аз започвам да разбирам, че България има една голяма ниша – образованието на висш персонал – хората да бъдат обучавани в нашите университети. Нашата страна е много примамлива с това ,че: първо, имаме добри традиции, второ, финансовите условия за обучение са доста по-приемливи, отколкото на други места. И аз много ще се радвам в близко бъдеще тук да дойдат студенти, които да се обучават и наистина да се направи една нова диря, която ще бъде от изключителна полза не само за Института, не само за Академията, но и изобщо за престижа на България.“

Преди заедно с директора на ИЯИЯЕ доц. д-р Димитър Тонев да се изпълни ритуала по откриването на плочата, акад. Воденичаров, министър на образованието, младежта и науката, посочи приноса на физика акад. Христо Христов като университетски преподавател и изследовател не само в национален, но и в международен мащаб.

Събитието, на което присъстваха представители на ръководството на БАН, на институти от Академията и близки на акад. Христов, е част от инициативите за отбелязване на 40-годишната на ИЯИЯЕ

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“