ФОРУМ ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ СЕ ПРОВЕДЕ В СОФИЯ

Начало » Последни публикации

27.11.2017

Размяна на добри практики за промени в образователните системи бяха обсъдени по време на партньорско консултиране за приобщаващото образование. Форумът в София се проведе по инициатива на Министерството на образованието и науката с подкрепата на Европейската комисия бе на тема „Приобщаващо образование за всички. Отключване на потенциала на лицата и създаване на устойчиви партньорства за приобщаващо и устойчиво бъдеще на България“.

В партньорското консултиране участва заместник-министърът на образованието Деница Сачева и директорът на „Стратегия и оценка на политиката“ в Европейската комисия Стефан Херманс. Модератор на събитието бе заместник-директорът на Европейската агенция за специални образователни потребности и приобщаващо образование Виктория Сориано. В обсъжданията участваха и експерти от Европейската агенция за специални образователни потребности и приобщаващо образование, директори и експерти от МОН.

По време на работните сесии експертите представиха начина на подготовка и работа на учителите и всички останали специалисти в детските градини и училищата в условията на разнообразна среда. Обсъдени бяха още законодателните мерки и политики, както и изграждането на цялостен училищен подход за по-добра приобщаваща образователна среда. По време на форума бяха дадени насоки за адаптирането на учебното съдържание, работата на учителите и управлението на институциите за постигане на качествено образование.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“