ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДЕНИЦА САЧЕВА: В БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО СЪЩЕСТВУВА КОНСЕНСУС ОТНОСНО ВАЖНОСТТА ЗА РАЗВИВАНЕ НА ДИГИТАЛНИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Начало » Последни публикации

30.11.2017

„В българското общество съществува консенсус относно важността за развиване на дигиталните компетентности", посочи във встъпителния си доклад на заседанието на Групата на високо ниво в образованието и обучението заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева. По думите й Европейската рамка за ключови компетентности се прилага в българските училища още от приемането й през 2006 година, а от 2015 година е заложена и в новия Закон за предучилищното и училищното образование.

Сачева добави, че по отношение на гражданското образование у нас е важно изтъкването на общите европейски ценности и насърчаването на развитието на междукултурни компетентности. За целта е необходима и по-голяма подкрепа за младите хора в при участието им в доброволчески дейности.

Заместник-министърът на образованието и науката очерта и основните предизвикателства пред  Министерството на образованието и науката. Пред училищното образование това са най-вече дигиталните компетентности и умения, пред професионалното образование – как то да отговори на очакванията на работодателите и реалния пазар на труда. За да бъде образованието включващо, е необходим механизъм също така и за въвеждането на децата на мигрантите в образователната среда. Предизвикателство е и превръщането на учителската професия в по-привлекателна за младите хора. Нови методи на преподаване, модерни технологии и реформи във висшето образование са също необходими, за да става то все по-адекватно на пазара на труда, заключи заместник-министър Сачева.

Министерството на образованието и науката е домакин на заседание на Групата на високо ниво в образованието и обучението. Това е първото от събитията в сектор „Образование“ в календара на Българското председателство на Съвета на ЕС още преди неговия старт в началото на 2018 г. В заседанието участват високопоставени държавни служители от министерства на образованието на държавите членки на ЕС, Европейската комисия и Генералния секретариат на Съвета на ЕС.

Работните групи обсъждат стратегическата рамка за европейско сътрудничество в образованието и обучението „Образование и обучение 2020“. Основно място заема дискусията за обхвата и мандатите на тематичните работни групи „Дигитални умения и компетентности“ и „Насърчаване на гражданството и споделените ценности свобода, толерантност и недискриминация чрез образование“ за периода 2018-2020 г.

 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“