С ПРОЕКТИ ПО „ЕРАЗЪМ+“ НАЦИОНАЛНИТЕ НИ ПОСТИЖЕНИЯ СТАВАТ ЧАСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КУЛТУРА

Начало » Последни публикации

05.12.2017

Благодарение на работата по образователни проекти, европейският опит достига до България, а националните ни постижения стават част от общата европейска култура и методически практики в областта на образованието и науката. С тези думи заместник-министърът на образованието и науката проф. Иван Димов поздрави участниците в конференция, на която бяха отличени най-добрите проекти по Програма „Еразъм+“. На форума, организиран от Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), бяха отличени със знак за качество 41 проекта от финансирани общо 469 проекта през изминалата година.

По думите на проф. Димов програмата подпомага усилията на участниците да оползотворят ефективно потенциала и социалния капитал, като утвърждава принципа "учене през целия живот".

Чрез европейски средства по този начин се подкрепят дейности в областта на училищното образование, висшето образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни, младежкия сектор. "Еразъм+" осигурява ефективно взаимодействие между всички сектори в областта на образованието, обучението, младежта и спорта.

За 2018 година са предвидени 34.5 милиона евро за финансиране на проекти по програмата.

По време на конференцията гостите се включиха в традиционното изложение „И аз умея". То е съставено от работни и творчески ателиета на деца и младежи, участвали в проекти по Програма „Еразъм+“.  

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“