БЪЛГАРИЯ С ВТОРИ ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО ОТ СЪВЕТА НА ЕВРОПА

Начало » Последни публикации

07.12.2017

Съветът на Европа присъди втори Знак за качество за добри практики в работата с деца и младежи в риск на Младежкия център-Пловдив. Така България е първата държава в Европа, която получава за втори път това високо отличие. Първият знак за качество бе присъден на Младежкия център в Стара Загора.

Центърът в Пловдив е изграден по Програма „Деца и младежи в риск“ на Европейското икономическо сътрудничество и се управлява от Министерството на образованието и науката.  В центъра екип от 19 души, заедно с външни експерти, помагат на деца и младежи да се справят с различни предизвикателства. Това става чрез включването им в неформални образователни дейности, разработени според приоритетите на Съвета на Европа.

През 2015 г. Младежки център-Пловдив бе отличен за най-добра сграда със социално значение на националния конкурс „Сграда на годината България“.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“