ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДЕНИЦА САЧЕВА: ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА НЕ ТРЯБВА ДА ЗАДЪЛБОЧАВА НЕРАВЕНСТВАТА, А ДА ОСИГУРЯВА ПРОСПЕРИТЕТ

Начало » Последни публикации

24.01.2018

Дигитализацията не трябва да задълбочава неравенствата, а да е общ инструмент за развитие и просперитет. За да се случи това трябва да работим за намаляване на разликите между центъра и периферията в Европа. С тези думи заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева се обърна към участниците в срещата „От мечта към реалност: Как жените предприемачи могат да оформят бъдещето на ЕС“.

По думите й обменът на знание и опит е един от ключовете за намаляване на тези разлики. “Не е достатъчно само да отделяме финансови ресурси. Трябва да осигурим и информация, консултации и обучение. Европейските мрежи на жените предприемачи трябва да стигнат до регионално ниво, стимулирането на иновациите - до най-малките населени места. Процедурите за отпускане на финансиране трябва да се опростят и да станат по-достъпни. Дигиталната и финансовата грамотност трябва да вървят ръка за ръка”, подчерта Деница Сачева.

Заместник-министърът заяви, че България е сред държавите лидери в осигуряване на възможности за реализация в предприемачеството, политиката, науката и технологиите. Делът на жените предприемачи е 32%, а ако тенденцията се запази, в следващите 5 години процентът може да се увеличи двойно. Деница Сачева посочи, че в последните две години Европейският парламент полага големи усилия за насърчаване повече жени да се включат в науката и предприемачеството и изтъкна, че в България 50% от научния потенциал, а по данни на НСИ за третото тримесечие на 2017 г. 29,7% от работодателите, са жени.

Анализите показват, че жените избират за свои сектори на предприемачество тези с по-ниска нива на печалба като образование, социални услуги, домашни здравни грижи, работа в общността. „За такива банково финансиране е почти немислимо. Тук е ролята на европейското и национално финансиране - да се осигурят гъвкави инструменти за социално предприемачество и обучение, каза още заместник-министър Сачева. 

Тя обяви, че по време на Българското председателство на Съвета на ЕС страната ни ще работи по приемането на Европейски дигитален образователен план.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“