ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДЕНИЦА САЧЕВА: ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА НЕ ТРЯБВА ДА ЗАДЪЛБОЧАВА НЕРАВЕНСТВАТА, А ДА ОСИГУРЯВА ПРОСПЕРИТЕТ

Начало » Последни публикации

24.01.2018

Дигитализацията не трябва да задълбочава неравенствата, а да е общ инструмент за развитие и просперитет. За да се случи това трябва да работим за намаляване на разликите между центъра и периферията в Европа. С тези думи заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева се обърна към участниците в срещата „От мечта към реалност: Как жените предприемачи могат да оформят бъдещето на ЕС“.

По думите й обменът на знание и опит е един от ключовете за намаляване на тези разлики. “Не е достатъчно само да отделяме финансови ресурси. Трябва да осигурим и информация, консултации и обучение. Европейските мрежи на жените предприемачи трябва да стигнат до регионално ниво, стимулирането на иновациите - до най-малките населени места. Процедурите за отпускане на финансиране трябва да се опростят и да станат по-достъпни. Дигиталната и финансовата грамотност трябва да вървят ръка за ръка”, подчерта Деница Сачева.

Заместник-министърът заяви, че България е сред държавите лидери в осигуряване на възможности за реализация в предприемачеството, политиката, науката и технологиите. Делът на жените предприемачи е 32%, а ако тенденцията се запази, в следващите 5 години процентът може да се увеличи двойно. Деница Сачева посочи, че в последните две години Европейският парламент полага големи усилия за насърчаване повече жени да се включат в науката и предприемачеството и изтъкна, че в България 50% от научния потенциал, а по данни на НСИ за третото тримесечие на 2017 г. 29,7% от работодателите, са жени.

Анализите показват, че жените избират за свои сектори на предприемачество тези с по-ниска нива на печалба като образование, социални услуги, домашни здравни грижи, работа в общността. „За такива банково финансиране е почти немислимо. Тук е ролята на европейското и национално финансиране - да се осигурят гъвкави инструменти за социално предприемачество и обучение, каза още заместник-министър Сачева. 

Тя обяви, че по време на Българското председателство на Съвета на ЕС страната ни ще работи по приемането на Европейски дигитален образователен план.