ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДЕНИЦА САЧЕВА: ЩЕ ИНВЕСТИРАМЕ 18 МЛН. ЛВ. ЗА УСПЕШНАТА РЕАЛИЗАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ

Начало » Последни публикации

16.02.2018

„През 2018 г. ще бъдат инвестирани 18 милиона лева в засилване на връзката между образованието и нуждите на пазара на труда. Финансирането на две нови процедури, които ще помагат на учениците да се реализират професионално, ще е по Оперативна Програма “Наука и образование за интелигентен растеж“.

Това каза заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева по време на Международна конференция за бъдещето на Европейския социален фонд, която е част от календара на Българското председателство на Съвета на ЕС.  

Първият от проектите „Въвеждане на дуална система на обучение“ е  на стойност 15 млн. лв. и е насочен към намаляване на младежката безработица. Той ще дава възможност на работодателите да откриват и наемат подходящи кадри. Вторият проект на стойност 3 млн. лв. е за изграждане на система за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение.
 „В бъдеще ще трябва да придобиваме нови знания и умения през целия си живот, а изречения като „завърших окончателно образованието си“ трябва да останат в миналото. Светът се движи с бързи темпове и трябва да сме адаптивни към новостите“, посочи още заместник-министърът. Тя допълни, че по време на председателството страните членки ще се стремят да постигнат съгласие относно необходимостта от инициативи, които да насърчават придобиването на „новите умения на бъдещето“ – креативността, предприемачеството, творческото мислене, дигиталните компетентности, социалните умения.
Европейската конференция „Инвестиции в хората – пътят напред“ се проведе  на 15 и 16 февруари в София Тех Парк. Форумът е ключов в процеса на консултации за стратегическите и програмните аспекти на финансирането в областта на човешкия капитал.

Проведоха се различни работни групи и дискусионни панели, в които участниците обмениха идеи и добри практики. По време на обсъжданията те търсиха иновативни начини за оптимизиране на образованието, за работа и за връзката между обучението и практиката и др.

В заключителната част от събитието бяха обобщени препоръки за бъдещите инвестиции в човешкия капитал в съответствие с принципите на Европейските социални права.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“