УНИВЕРСИТЕТИ И БИЗНЕС ОБСЪЖДАТ СЪТРУДНИЧЕСТВОТО СИ В СОФИЯ

Начало » Последни публикации

21.02.2018

Сътрудничеството между висшето образование и частния сектор като движеща сила  за модернизация и растеж е тема на тазгодишното издание на форума „Университети-бизнес“, който ще се състои на 22 и 23 февруари 2018 г. в Националния дворец на културата (НДК), София рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС.

Отбелязвайки  своята десета годишнина, форумът ще събере  български и чуждестранни представители на висшето образование, бизнеса, местната и регионална власт и ще предостави възможност за обмяна на опит, споделяне на добри практики и търсене на нови идеи за бъдещето.

Събитието ще се фокусира върху теми, свързани с управлението на висшите училища, тяхната роля и тази на бизнеса в развитието на регионите и за стимулиране предприемачество сред студентите.

Зам.-министърът на образованието и  науката Петър Николов ще открие форума. Събитието се организира от Европейската комисия в партньорство с Министерство на образованието и науката на България, Българска Стопанска Камара и Съветa на ректорите.  

Допълнителна информация може да откриете на:  https://ubforum-bulgaria.eu/.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“