ОДОБРЕНИ СА ПОЗНАВАТЕЛНИТЕ КНИЖКИ ЗА ДЕЦАТА В ТРЕТА И ЧЕТВЪРТА ГРУПА

Начало » Последни публикации

28.03.2018

Общо 110 проекта на познавателни книжки за децата в трета и четвърта подготвителни групи на детските градини и училищата бяха одобрени от Министерството на образованието и науката (МОН). От тях 54 са за по-малките, а списък на всички ще бъде публикуван в рубрика „Учебници“ на сайта на МОН.

Познавателните книжки ще бъдат предоставяни безплатно на децата в двете възрастови групи. За целта от 10 до 30 април 2018 г. директорите на детските градини и училищата трябва да направят заявка за необходимия брой. Книжките се избират от учителите, като те не са задължени да продължат да използват пособията от издателства, по които са преподавали в предходната година.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“