Съобщение от МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

Начало » Последни публикации

10.12.2012

По повод публикацията на в. „Стандарт” от понеделник, 10 декември 2012 г., от Министерството на образованието, младежта и науката заявяваме, че министър Сергей Игнатов не е обект на разследване за конфликт на интереси. Категорично не отговаря на истината твърдението в публикацията на вестника, че Сергей Игнатов е един от тримата министри, които се разследват.

Истината можеше много лесно да се установи, ако авторите на статията бяха влезли в сайта на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси – там е публикувано Решение №108 от 23 октомври 2012 г., в което се казва следното: „за част от лицата, против които е подаден сигнала, именно: …, С.И. …. не се установи участие като представител на държавата и общината в органите за управление или контрол на търговските дружества с държавно или общинско участие или на юридически лица, създадени със закон”, както и „Прекратява производството по сигнал с рег.номер 073/05.03.2012 г. срещу …С.И. – министър на образованието, младежта и науката,… поради липса на твърдения за конфликт на интереси“.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“