МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ ПОСЕТИ ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА В СОФИЯ

Начало » Последни публикации

09.05.2018

Описание на снимка: Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев разглежда Центъра за специална образователна подкрепа „Проф. Димитър Кацаров“ в София

 

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев посети Центъра за специална образователна подкрепа „Проф. Димитър Кацаров“ в София, където наблюдава учебни часове и терапевтични занятия учениците. В срещата участваха и родители на ученици. Бяха обсъдени въпроси, свързани с бъдещото развитие на Центъра, неговото обезпечаване с кадри и необходимата финансова подкрепа от МОН.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“