МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: ЗА СЛЕДВАЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА ПРИЕМЪТ В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ПАРАЛЕЛКИ Е С 5 % ПО-ГОЛЯМ

Начало » Последни публикации

10.05.2018

„За следващата учебна година приемът в професионалните паралелки е с 5 % повече, отколкото е през настоящата“. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев при  откриването на Учебния център по диагностика на електрически и конвенционални автомобили в Професионалната гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд“ днес. „Направихме така, че с план-приема бизнесът да участва в по-голяма степен при определянето на регионално и общинско ниво на професиите, които се изискват. Включихме представители на бизнеса и в обществените съвети на професионалните гимназии. Надяваме се, че всички тези мерки ще дадат положителен резултат. Тази седмица публикувахме проект на постановление, с което определяме критериите за защитени специалности и специалности с очакван бъдещ недостиг на пазар на труда", каза още той и посочи, че партньорството с бизнеса трябва да бъде стимулирано, тъй като връзката с работодателите ще мотивира повече млади хора да изберат професионалното образование.

Според министъра откриването на учебния център днес е успех не само за професионалната гимназия, но има и символично значение, защото той олицетворява партньорството между институциите, професионалните училища и бизнеса, а ключовата дума за успеха на професионалното образование е „партньорството“ и присъствието на представители на три министерства и Столична община доказва това.

Министър Вълчев посочи, че дуалното обучение е възможност да се повиши интереса към професионалното обучение, защото ученето чрез работа е много успешен начин да бъдат мотивирани младите хора да придобият съвременни умения, които изисква пазарът на труда. Затова са предвидени законодателни промени в областта на  професионално образование, които имат за цел да улеснят разширяването на дуалното обучение в по-голям брой училища. Промените са изготвени съвместно с другите две министерства - на труда и социалната политика и на икономиката, в партньорство и със Столична община и заинтересованите страни. Той припомни че МОН изпълнява управленската програма на правителството за 2017-2021 г. в сферата на образованието и обучението и професионалното образование и обучение е приоритетна секторна политика. Като конкретни мерки за повишаване на привлекателността и съответствието на професионалното образование към нуждите на икономиката  министърът посочи отпускането на средства чрез държавния бюджет за разширяване на дуалното обучение и преструктурирането на приема в професионалните паралелки.

Министърът смята, че за да се обхванат повече деца в техническо професионално образование, важно е да бъдат мотивирани на по-ранен етап, най-вече в прогимназиален етап. Затова след приключване на проекта „Твоят час“, се предвижда да бъдат заложени средства в държавния бюджет за насърчаване на дейностите в областта на науката, техниката, технологиите, известни като STEM. По този начин  ще се мотивират повече деца да се включат в техническо професионално образование и в техническо висше образование.

В присъствието на заместник-министъра на МТСП Лазар Лазаров и заместник-министъра на икономиката Александър Манолев, заедно с кмета на Столична община Йорданка Фандъкова министър Вълчев преряза лентата на новия учебен център на ПГТЕ „Хенри Форд“. Той е изграден с помощта на Министерството на образованието и науката чрез националната програма „Модернизиране на системата на професионалното образование“ и с безвъзмездната материална подкрепа на фирмите–партньори. Центърът е първият по рода си, даващ възможност за изучаване устройството на електроавтомобили и хибриди, както и за диагностика на всички видове автомобили на съвременно технологично ниво. Освен върху високото качество акцентът в обучението в него е поставен  върху все по-широкото навлизане на електрическите превозни средства в съвременния живот, както и повишаване на екологичните показатели на ДВГ в съответствие с европейските стандарти за вредни емисии.

 Снимки БГНЕС

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“