ЗАПОЧНА КАНДИДАТСТВАНЕТО ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИ ШКАФЧЕТА

Начало » Последни публикации

13.05.2018

Държавните и общинските училища, в които се обучават ученици от първи до седми клас, вече могат да кандидатстват за съфинансиране от Министерството на образованието и науката (МОН) за закупуване на ученически шкафчета. Предвидените средства са 2,9 млн. лв. по модул „Осигуряване на ученически шкафчета“ към националната програма "Осигуряване на съвременна образователна среда".

Закупуването на шкафчета е една от мерките, които МОН предприе за олекотяване на ученическите раници. Целта е учениците да съхраняват учебници, учебни комплекти, помагала и други материали, необходими за образователния процес, екипи за физическо възпитание и лични вещи. Очаква се със средствата от националната програма да се закупят шкафчета за около 200 000 ученици.

Формулярът за кандидатстване се подава на хартиен носител в МОН или по електронен път на адрес: https://np2018.mon.bg/. Училищните ръководства трябва да посочат броя на шкафчетата, които искат да закупят, цена за един брой и желаната сума за съфинансиране от МОН. Срокът за кандидатстване е до 5 юни 2018г. включително. Класирането ще се извърши от експерти на дирекция "Учебници и училищна документация" в седемдневен срок от изтичане на срока за кандидатстване. То ще е въз основа на най-ниска сума, поискана от училището, за съфинансиране на брой шкафче. Списъкът с класираните училища ще бъде публикуван на сайта на Министерството.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“