ПРОФ. ИВАН ДИМОВ: ЕВРОПЕЙСКОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ИЗЧИСЛЕНИЯ ЩЕ СЪЗДАДЕ ЕЛЕКТРОННИ ИНФРАСТРУКТУРИ ОТ СВЕТОВНА КЛАСА

Начало » Последни публикации

15.05.2018

„Европейското сътрудничество в областта на висококачествените изчисления може да създаде електронни инфраструктури от световна класа. То ще предостави уникални възможности, както за развитието на индустрията, така и за изследователите, които ще могат да използват максимално своя потенциал. Повече средства за наука и изследователска дейност означават подкрепа на основните ценности на ЕС - мир, сигурност, просперитет“.

Това каза заместник-министърът на образованието и науката проф. Иван Димов по време на откриването на Международна конференция „Електронни инфраструктури за върхови постижения в науката в Югоизточна Европа и Източното Средиземноморие. 

Събитието събра учени, представители на бизнеса и изследователи от цяла Европа в областта на цифровите технологии. Целта на двудневната работна среща е да покаже цялостната картина на състоянието на електронните инфраструктури в Югоизточна Европа и Източното Средиземноморие.

Участниците представиха своите постижения в редица области на научните изследвания, както и добри практики в резултат на сътрудничеството на държавите-членки на ЕС. Учените показаха водещи приложения в областта на цифровото наследство и примери от изчислителната инфраструктура в България. В специален панел бе обсъдена и темата за регионалното сътрудничество в областта на научните изследвания, връзката между образование и технологично развитие и ролята на електронните инфраструктури за научните постижения в региона.

Вторият етап на конференцията е посветен на научните резултати в областта на климатологията, науките за живота и цифровото културно-историческо наследство, постигнати чрез интегрираната регионална платформа  за върхови постижения в науката „VI-SEEM“. Той ще се проведе утре в хотел Експо, София.

Организатор на конференцията е Институтът по информационни и комуникационни технологии при Българската академия на науките.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“