ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДАМЯНОВА: ОБУЧЕНИЯТА ОКАЗВАТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПОЗИТИВНО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ДИСЦИПЛИНАТА НА УЧЕНИЦИТЕ

Начало » Последни публикации

07.12.2012

На 7 декември 2012 г. в професионална гимназия „Хенри Форд”, заместник-министър Милена Дамянова участва съвместно със 75 ученици от три столични училища в заключителен семинар с надграждащ елемент, който се провежда от екипа на Института по психотелесна психотерaпия.

Заместник-министър Дамянова обобщи резултатите от проведените срещи: „Целта на тези семинари е да провокира учениците към по-активно участие в живота на обществото, към себеопознаване и едно по-правилно ориентиране, тъй като учениците са в 11 и в 12 клас, към изграждане въобще на позитивен организационен климат в училищата. Обученията оказват и изключително позитивно влияние върху отношението на учениците към себе си и околните, върху дисциплината на учениците, защото освен че осъзнават ролята си в съвременния живот като граждани, те стават и доста по-мотивирани в ученето и в участието си в общността, а това безспорно води и до подобряване на образователните резултатите”.

Пътуващият семинар на тема „Кой съм аз? Какво зависи от мен? Как общувам с другите? Към какво се стремя?” се провежда в рамките на кампанията „Участвам и променям!”, която има за цел да повиши гражданските и социалните компетентности на децата и учениците и се инициира за втора поредна година от Министерството на образованието, младежта и науката.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“