СТАРТИРАТ ПЪРВИТЕ ПРОГРАМИ ОТ НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД ПО ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО И НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2014-2021 г.

Начало » Последни публикации

23.05.2018


Министерството на образованието и науката заедно с Министерството на културата, на вътрешните работи и на правосъдието подписаха споразумения за програмите от новия период за подкрепа чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г. На подписването, което отбеляза и 10 години от началото на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм в България присъстваха заместник министър-председателят Томислав Дончев, заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова и държавният секретар на Кралство Норвегия Ингвилд Стуб.

С подписването страната ни на практика става първата държава, която поставя началото на новия програмен период за проекти, финансирани по двата механизма. Програмите са с общ бюджет над 113,5 млн. евро и ще финансират дейности и проекти в приоритетните сектори правосъдие, вътрешни работи, култура и местно развитие, намаляване на бедността. Министерството на образованието и науката ще отговаря за управлението на програмата „Местно управление, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ с бюджет 41 176 471 евро.

„С подкрепата на Финансовия механизъм за периода 2009-2014 изградихме младежки центрове, които се превърнаха в основен притегателен център за младите хора в страната. Уверени сме, че постигнатото до момента ще бъде успешно надградено и развито през новия програмен период. Надяваме се, че изпълнението на новата програма ще има значителен принос за развитието на двустранните взаимоотношения и ще подпомогне изграждането на нови модели за намаляване на социалното и икономическо неравенство“, каза в приветствието си заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова.

От българска страна споразуменията бяха подписани от Иван Иванов, ръководител на Националното координационно звено за двата механизма и директор на Дирекция „Централно координационно звено“ в Министерския съвет.

„Двата финансови инструмента направиха възможни почти 1000 проекта в области от ключово значение за цялото общество. Успяхме да фокусираме средствата във важни инициативи, където има недостатъчно финансиране от кохезионната политика. Имаме възможност да използваме опита и иновативните решения на страните-донори. 230 от реализираните проекти са резултат от съвместна работа и съм уверен, че има още какво да учим.“, акцентира вицепремиерът Томислав Дончев.

„България е първата от 15-те държави бенефициенти, която ще подпише всичките си програми“, заяви държавният секретар на Норвегия Ингвилд Стуб и отбеляза, че „Финансовите механизми на Европейското икономическо пространство и Норвегия са важен и видим инструмент за намаляване на икономическите и социални различия. Те са и огромен успех, тъй като създават работни места, помагат за социалното включване и укрепване на партньорството между държавите“.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“