БЪЛГАРИЯ СЕ ПРИСЪЕДИНИ КЪМ ЕВРОПЕЙСКАТА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА БИО-БАНКИ КАТО ПЪЛНОПРАВЕН ЧЛЕН

Начало » Последни публикации

29.05.2018

България се присъедини към Научноизследователска инфраструктура за био-банките и биомолекулярните ресурси – Консорциум за Европейска научноизследователска инфраструктура (BBMRI-ERIC).
България ще бъде представлявана от Медицинския университет в София и става 21-я член. Той е координиращата институция на Националния университетски комплекс за научноизследователска инфраструктура за био-медицински и приложни изследвания, част от Националната пътна карта за научноизследователска инфраструктура от 2014 г. Министерството на образованието и науката е финансовият координатор на всички научноизследователски инфраструктури, включени в Пътната карта. През следващия месец българското Министерство на образованието и науката и МУ-София ще работят съвместно с BBMRI-ERIC за създаване на национална контактна точка, национална мрежа на българските био-банки, които ще взаимодействат с BBMRI-ERIC и ще използват и разпространяват услугите на BBMRI-ERIC в страната.

„Горд съм, че имаме отлични изследователски екипи, които осъществяват сътрудничество по целия свят и съм убеден, че трябва да продължаваме да укрепваме нашите политики и инструменти в подкрепа на нашите блестящи умове и развитието на изследователската и иновационна дейност в страната“, заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Той посочи, че сред европейските ни приоритети са ускоряването на трансфера на знания и увеличаване на достъпа до научноизследователски резултати, включително чрез насърчаване на европейските инициативи за отворена наука и гарантиране на дългосрочна устойчивост и отвореност на пан-европейската научноизследователска инфраструктура. България се ангажира да продължи усилията си за принос към основните стълбове на европейското научноизследователско пространство и общи цели, заяви министър Вълчев.          

„Посрещам с огромно удоволствие България в BBMRI-ERIC. Сега българските био-банки са безпрецедентно свързани със света. Същевременно българските изследователи и оператори на био-банки ще имат достъп до знание, ИТ инструменти и индивидуални насоки от страна на BBMRI-ERIC, които ще подкрепят по-нататъшното развитие на изследванията на био-банки и биомолекулярни ресурси в България”, заяви генералният директор на BBMRI-ERIC Ерик Щайнфелдер. Той подчерта, че предоставяните услуги ще направят възможни нови методи на лечение.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“