ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПЕТЯ ЕВТИМОВА ОТКРИ МЛАДЕЖКА КАМПАНИЯ, СВЪРЗАНА С МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ДОБРОВОЛЕЦА

Начало » Последни публикации

05.12.2012

На 5 декември в столичното 2. СОУ, г-жа Петя Евтимова, заместник-министър на образованието, младежта и науката, откри младежка кампания, посветена на международния ден на доброволеца – 5 декември. Тя приветства към младите хора, които са доброволци, за всеотдайността и активната им позиция към заобикалящия ги свят.

За нас развитието на младежкото доброволчество е приоритет със специално значение, тъй като именно младите могат да увлекат със своя пример все повече свои връстници да прегърнат тази достойна кауза, посочи заместник-министърът.

Кампанията се провежда в рамките на няколко дни в три софийски училища – 1. СОУ, 31. СУЧЕМ и 2. СОУ, където учениците участват в специални младежки работилници за запознаване с програмите „ Младежта в действие” на ЕК и Националната програма за младежта. В училищата се организират и интерактивни обучителни игри.

По случай Международния ден на доброволеца Министерството на образованието, младежта и науката, съвместно с Националния център „Европейски младежки програми и инициативи” , организира и кампания с послания към обществото и младите хора чрез популяризирането на 30 „младежки пътни знаци”.

Знаците ще бъдат представени чрез фейсбук, специален интернет портал, рекламни банери и др. Те ще бъдат популяризирани и в столичното метро в рамките на един месец. Знаците са групирани в различни категории, свързани с живота и потребностите на младите хора.

Основната цел на кампанията е да въздейства на хората над 30-годишна възраст да положат усилия да разбират връстниците си. Желателно е младите хора да бъдат по-активни, за да провокират желание за разбиране от страна на останалата част на обществото.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“