МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: ЕДИН ОТ ОСНОВНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ В СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И КИТАЙ Е В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Начало » Последни публикации

04.12.2012

Днес, 4 декември 2012 г., министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов участва в научно-приложна конференция „България и Китай – културно-образователни и икономически реалности. Политики за сътрудничество и съвместно развитие“.

Министър Сергей Игнатов говори на тема „Сътрудничество и взаимодействие между България и Китай в областта на образованието и науката“. След като подчерта бързите темпове на икономическо развитие, огромния потенциал и традиционните връзки на сътрудничество, обуславящи приоритетното място на Китай във външната политика на България в Азиатско-тихоокеанския регион, министър Игнатов каза: „В исторически план България и Китай имат дългогодишна и богата история на сътрудничество, датираща от над 50 години, като съществена част от него и основен инструмент е в областта на образованието и науката.Тази връзка трябва да се разширява по-дълбоко, да е по-значима. Въпреки, че България е малка страна, като пълноправен член на Европейския съюз, вече е в друго качество. Затова казвам, че тези връзки ще бъдат взаимноизгодни и пълноправни. Сътрудничеството в областта на науката и технологиите, което се осъществява от Министерството на образованието, младежта и науката на България и Министерството на науката и технологиите на Китайската народна република, се реализира в няколко приоритетни за двете страни направления: биотехнологии, устойчиво земеделие, информационни и комуникационни технологии, екология и опазване на околната среда, медицински науки”, очерта параметрите министър Игнатов и добави, че всъщност това са и приоритетите в Националната стратегия за научни изследвания 2020.

„През месец май 2012 г. в Пекин беше подписан поредният Протокол на българо-китайската Комисия за научно и технологично сътрудничество за следващия двугодишен период (2012 – 2014 г.). Резултатите от съвместните научноизследователски проекти, използвани в съответствие с националните законодателства и прилаганите практики в двете страни, обменът на учени и информация между научните и академични организации, представляват съществена част от това сътрудничество“ – изтъкна министър Игнатов и подчерта, че сътрудничеството в научната сфера е част от елементите за постигане на икономически растеж. „На 30 ноември 2012 г. в София беше подписано поредното Споразумение за сътрудничество в областта на образованието между Министерството на образованието, младежта и науката на България и Министерството на образованието на Китайската народна република“ , припомни актуалната информация министър Игнатов и каза: „Споразумението обхваща основните аспекти на динамичното развитие на двустранното сътрудничество в областта на образованието и науката през последните години: обмен на информация и учебни програми в областта на управлението и развитието на образованието, предоставяне на стипендии на реципрочна основа за насърчаване на прякото сътрудничество между образователните общности чрез обмен на студенти, докторанти и специализанти и насърчаване на изучаването на български и на китайски език”. Министър Игнатов се спря на продуктивни примери от последните години, изрази убеденост, че дългогодишните приятелски взаимоотношения, ползотворното сътрудничество между научните и академичните общности, ще продължават да имат съществена роля в развитието и просперитета на двата народа.

В началото на форума Н. Пр. Гуо Йеджоу, посланик на Китайската народна република, подчерта, че се разширява сътрудничеството между Китай и държавите от Централна и Източна Европа. Той разказа за различни организационни формати, които очертават параметрите на партньорството. В този контекст бе изразена увереност, че Китай ще разширява вноса си от чужбина, ще се инвестира все повече в България. Все повече китайски фирми, повече китайски туристи ще се насочват към България. „Все повече китайски студенти ще изберат да учат България“ - изрази убеденост Н. Пр.Гуо Йеджоу и сподели увереност в блестящата перспектива на двустранните отношения между Китай и България.

Форумът се проведе в Университета по библиотекознание и информационни технологии с основен организатор Сдружение „Обществен форум „България – Китай“. В работата му взеха участие бившият вицепрезидент Ангел Марин, съветника по икономическите въпроси на президента на Република България Евгени Ангелов и председателя на форум „България – Китай“, проф. Стоян Денчев, който бе и модератор на конференцията. В обсъжданията с доклади и изказвания се включиха университетски учени, представители на културните, академичните и деловите среди.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“