СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ СА ПОСТИГНАЛИ ПО-ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ НА НВО ПО МАТЕМАТИКА

Начало » Последни публикации

06.06.2018

Седмокласниците са постигнали по-добри резултати на националното външно оценяване (НВО) по математика спрямо миналата година, сочи анализ, представени на пресконференция днес в Министерството на образованието и науката. На изпита по предмета се явиха 55 048 души, от които 34 124 са работили по втория модул. Учениците са изкарали повече точки от 2017 година и на двата модула, като при първия са постигнали среден брой от 30,43 точки, а на втория – 10,26 точки.

Те владеят добре намирането на корени на линейни уравнения и неравенства, различаването на видове ъгли, прилагането на свойства в триъгълник и др. На част от геометричните задачи седмокласниците също са се справили много добре, което показва целенасочената работа на учителите по математика в страната. За първи път най-висока успеваемост има именно при геометрична задача за необходимите условия два триъгълника да бъдат еднакви. По-трудни за седмокласниците са били задачите във втория модул, където 43% са приложили успешно знанията си за пропорции.

Най-добре по предмета са се представили децата от областите Смолян, София–град и Кърджали, а най-слабо – тези в Сливен, София-област, Видин и Шумен. Според заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова има тенденция към подобряване на резултатите по математика. Тя подчерта, че предметът изгражда начин на мислене и отношение към ученето изобщо.

„Постиженията по български език и литература (БЕЛ) на седмокласниците са съизмерими с миналогодишните и вече не се забелязва толкова голяма разлика между тези по БЕЛ и по математика. Това оборва твърденията, че децата, на които им се отдава български език, са слаби по математика и обратно“, добави заместник-министърът.

На външното оценяване по български език и литература се явиха 55 235 деца, а преразказ на втория модул са правили 43 652. Учениците са изкарали средно 32,60 точки на първия модул по БЕЛ, като резултатите са малко по-слаби от миналогодишните. При втория са се справили по-добре, като средно имат 19,38 точки. Все по-лесно децата определят вида на изреченията по състав и преобразуват пряката в непряка реч. Правилно свързват цитати с творбите, от които са и все по-успешно се справят с дидактическата задача на преразказа. В същото време учителите по предмета трябва да обърнат внимание на извличането и обработването на информация от текст или таблица, на уменията да се структурират логически издържани и пунктуационно оформени разсъждения, както и точен и ясен израз. Най-добре са се представили в София-град, Смолян, Варна и Бургас. Най-ниски са резултатите в Монтана, Ловеч и Сливен.

И през тази година най-високи резултати на националните външни оценяване и по двата предмета постигнали учениците от математически гимназии в страната. Най-голям среден брой точки – 89,03, са изкарали седмокласниците от МГ „Акад. К. Попов“ в Пловдив. На второ и трето място са съучениците им от МГ „Д-р П. Берон“ с 88,88 точки и СМГ с 87,84 точки. За пръв път в десетката влизат математическите гимназии в Димитровград и Плевен, които са седмо и десето място.

На днешната пресконференция бяха оповестени и резултатите от НВО след IV клас. И по четирите предмета – български език и литература, математика, човекът и природата и човекът и обществото резултатите са по-добри от миналогодишните. Най-добре са се справили учениците в Смолян, София-град, Варна, Русе , Благоевград, Пловдив и Бургас, а най-слабо - в Сливен, Шумен, София-област, Силистра и Монтана.

Анализът показва затваряне на ножицата между постижимостта на въпросите с отворен отговор и на въпросите с избираем отговор. Учениците са отговаряли на всички въпроси по БЕЛ, включително на тези, при които се изисква да бъдат посочени свободни отговори. Най-добре са се справили със задачите за извличане на информация от текст. Допълнителна работа с учениците трябва върху изграждане на умения за самостоятелно писмено изразяване и аргументиране на теза.

По математика резултатите показват, че много ученици се справят с лекота с алгебричните пресмятания, а най-неуверени са при геометричните задачи. Тестът по „Човекът и обществото“ също не е затруднил учениците, те уверено са се справили с въпросите, свързани с велики личности и и събития от нашата история, както и с въпросите за държавното устройство. Имат изградена стабилна основа по безопасност на движението и за реакции при бедствия, но са по-неуверени при отговорите на географските въпроси, свързани с пространствени представи. По „Човекът и природата“ учениците са най-уверени, когато се опират на личен опит и демонстрират умения за работа с карта и да извличат информация от нея.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“