СЪОБЩЕНИЕ НА МОН

Начало » Последни публикации

08.06.2018

Учениците, които през следващата учебна 2018-2019 година ще придобият основно образование след завършен VII клас, са първият випуск, обучавани в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование.

Във връзка със зачестили запитвания по отношение на свидетелството за основно образование на тези ученици и приема им в гимназиален етап, припомняме:

-   Свидетелството за основно образование, което е документ за завършена степен, няма да включва средноаритметична оценка от изучаваните предмети в V, VI и VII клас, а оценките за всяка от годините.

-   Като елемент на балообразуването за приемане в профилираните и в професионалните училища ще се включват само оценки от изучавани учебни предмети в VII клас.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“