ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДЕНИЦА САЧЕВА: СОЦИАЛНИТЕ ИНОВАЦИИ МОГАТ ДА ПОДОБРЯТ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ В ЕВРОПА

Начало » Последни публикации

12.06.2018

„Социалните иновации могат да подобрят качеството на живот на европейските граждани. Те не трябва да бъдат ограничавани само в една сфера на научните изследвания като социалните и хуманитарните науки. Когато говорим за бъдещи проекти на ЕС, трябва да разглеждаме и основните въздействия върху обществата и най-уязвимите групи и  със средствата на социалните иновации да предвиждаме рискове и да намаляваме различия “. Това заяви заместник-министър Деница Сачева при откриването на конференция на тема „Социални иновации за приобщаващо образование“, която се проведе днес в Брюксел. На форума бяха представени български социални иновации като обучение  на деца с увреден слух и младежи по теми като технологично развитие, интернет и онлайн комуникация чрез думи и знаци, обучение на ученици в горен курс по здравно образование и др.

В момента съществуват възможности за финансиране по различни програми на ЕС, като например Европейската програма за научни изследвания и иновации "Хоризонт 2020", Програмата за заетост и социална иновация (EaSI), Еразъм + и Европейските структурни фондове и инвестиционни фондове. По думите на заместник-министъра е необходимо още повече да се посрещнат тези предизвикателства на регионално и местно равнище, както и по-голямо взаимодействие между европейското и националното финансиране.

„Социалните иновации могат да послужат за подобряване на благосъстоянието на гражданите и общностите. Навсякъде социалните нововъведения водят до нови процеси“, посочи Сачева. Тя подчерта, че по време на Председателството на Съвета на ЕС България е предложила нова концепция за по-лесен достъп до резултатите от иновациите, разработени и финансирани по различни програми на ЕС. Според заместник-министъра е необходимо предизвикателствата да се посрещат на регионално и местно ниво, да се стартират инициативи за увеличаване на положителните примери на национално равнище. 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“