ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДЕНИЦА САЧЕВА: ПОДДЪРЖАНЕТО НА ДОБЪР СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ Е КЛЮЧОВ ФАКТОР ЗА ОБЩЕСТВЕН УСПЕХ

Начало » Последни публикации

13.06.2018

„Днес образованието е поставено високо в политическия дневен ред на Европа, а поддържането на добър социален диалог е ключов фактор за обществен успех“. Това каза заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева по време на заключителната конференция на Европейските секторни социални партньори в образованието. Работната среща се провежда в изпълнение на програмата „Европейски секторен социален диалог” /ESSDE/ и има за цел да насърчи социалните партньорства и общоевропейския диалог в тази посока.

„В България можем да се похвалим с отлично сътрудничество със синдикатите в образованието. Пример от началото на тази седмица е подписването на колективния трудов договор в системата на предучилищното и училищното образование между министерството и национално представителните синдикални и работодателски организации. В резултат предстои поредното увеличение на учителските заплати от 1 януари 2019 г.“ – каза още Деница Сачева и допълни, че е радостна да съобщи факта, че всички приоритети, заложени в програмата на Българското Председателство на Съвета на Европейския съюз са изпълнени. „Работихме успешно по проекти, свързани с дигиталното образование и предприемачеството, ключовите компетентности на 21 в и приобщаващото образование. Промотирахме общите европейски ценности - защитата на човешкото достойнство, свобода, равенство, демокрация и върховенството на закона чрез образование” – каза още заместник-министърът. В обръщението си Деница Сачева подчерта ролята на Българското правителство, което полага всички усилия да утвърждава учителската професия като една от централните професии в нашето общество и като една от професиите на бъдещето.

„Твърдо сме решени да предприемем всички мерки през следващите години младите хора у нас да педагогическа кариера, а за учителите да бъдат създадени добри условия на труд“ – допълни още заместник-министърът. Във финалната среща на Европейските секторни социални партньори участваха Председателят на Синдиката на Българските учители Янка Такева, Президентът на Конфедерацията на независимите синдикати в България, Пламен Димитров, Председателят на синдикат образование Юлиан Петров, Председателят на Европейския синдикален комитет на образованието (ETUCE) Кристин Блауър, Председателят на Европейската федерация на работодателите в образованието (EFEE), представители на синдикалните и работодателски организации от България и Европа. По време на форума бяха представени редица примери и добри практики в областта на социалните партньорства от представители на Дания, Финландия, Ирландия, Италия, Люксембург, Малта, Холандия, Португалия и други държави-членки на ЕС. Те обсъдиха извлечените поуки до момента, благодарение на които ще се работи за по-добро укрепване на обществените връзки на национално и европейско ниво. Проектът ESSDE се изпълнява в продължение на двата предходни проекта ETUCE и EFEE. Целта на всеки от тях е да задълбочи работата за подобряване на социалния диалог в сектор „Образование“ и за осъществяване на силни и дълготрайни социални партньорства.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“