ПРОЕКТ НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В Р БЪЛГАРИЯ 2014 - 2020 г.

Начало » Последни публикации

23.01.2014

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“