ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПЕТЪР НИКОЛОВ: БЪЛГАРИЯ УЧАСТВА УСПЕШНО В ИНИЦИАТИВАТА HEINNOVATE

Начало » Последни публикации

15.06.2018

България участва успешно в съвместната инициатива на ЕК и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Това заяви заместник-министърът на образованието и науката д-р Петър Николов при откриването на последното събитие за висше образование от календара на Българското председателство на Съвета на ЕС, което се проведе в Русенския университет „Ангел Кънчев“.

В словото си Николов обърна внимание и на ключовото значение на постигнатите от България резултати през последните шест месец за развитието на висшето образование в цяла Европа.

По време на срещата бяха дискутирани конкретни теми по инициативата HEInnovate и беше представено ново осмо измерение от нея – дигиталното. Ректорът на Русенския университет проф. Христо Белоев предложи да се инициира създаването на академична мрежа, която да осигури платформа за партньорство и обмен на добри практики между всички заинтересовани страни.  

HEInnovate позволява да се оцени ефективността на институциите в седем области - лидерство и управление, организационен капацитет,  преподаване и учене, пътеки за предприемачи, сътрудничество между университетите и бизнеса,  интернационализиране на институциите и измерване на въздействието.  HEInnovate придобива все по-голяма популярност не само в Европа, но и в САЩ и държави от Азия. Все повече стават и страните, включили се в провеждането на национални прегледи за степента на предприемачество във висшите им училища – Полша, Ирландия, Унгария, Холандия, Австрия, Хърватия. В началото на тази година стартира и международната мрежа за разработване на политики с помощта на инструмента HEInnovate, която включва експерти и професионалисти от различни сфери, свързани с предприемачеството.

През 2014 година България стана първата държава, в която беше направен обстоен преглед на степента на предприемачество в системата на висшето образование – институционален преглед на пет висши училища (Икономически университет – Варна, Лесотехнически университет – София, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” – София, Русенски университет „Ангел Кънчев” и Технически университет – София), както и на цялостната система за висше образование. Привличането на България в този процес засили интереса както на преподаватели и студенти, така и на предприемачи и изследователи, работещи в тази сфера.

В рамките на форума беше проведено и третото Иновативно младежко Експо, в което участваха 38 научно-изследователски екипи, ученически фирми, студентски професионални клубове и стартиращи компании. Те представиха свои  макети, прототипи и разработки, сред които животоспасяващ дрон, който предлага бърза помощ на пациенти със сърдечен удар, прототип на електромобил, „Четири колела“, технологии за дигитализация и визуализация на исторически и културни паметници, прототипи на системи за измерване на параметри на околната среда и физиологични параметри на човешкото тяло и др.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“