ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДЕНИЦА САЧЕВА: КАЧЕСТВЕНОТО ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ ЩЕ СПЛОТИ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩЕСТВА

Начало » Последни публикации

21.06.2018

„Осигуряването на равен достъп до качествено приобщаващо образование за всички деца, включително за тези в неравностойно социално-икономическо положение, със специални образователни потребности и с увреждания, е от ключово значение за сплотяването на обществата в Европа. Страните членки на ЕС трябва да фокусират повече усилия в насърчаването и развитието на общите ценности, защото те спомагат за социалното включване“. Така заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева се обърна към участниците в конференцията „Към европейско образователно пространство – насърчаване на общите ценности и приобщаващото образование“. Събитието, което се проведе днес в Брюксел, бе организирано от Българското председателство на Съвета на ЕС, съвместно с Европейската агенция за специални потребности и приобщаващо образование. Говорители на конференцията бяха европейският комисар за образование Тибор Наврачич, министри и представители на министерствата на образованието на Белгия, Германия, Словения и Португалия, членове на Европейския парламент, експерти от Европейската комисия и заинтересованите страни в образователния сектор.

Заместник-министър Сачева припомни, че ЕС е преди всичко съюз, основан на общи ценности, а образованието играе ключова роля в утвърждаването им в обществата и дава възможност за успех на всяко дете. Според нея страните членки трябва да гарантират, че изпълнението на европейските програми, сред които и „Еразъм“, ще допринесат за подобряване на личностното развитие, междукултурния диалог и укрепването на европейската идентичност. Основна задача е да бъдат предотвратени всички форми на дискриминация и расизъм.

На конференцията Деница Сачева припомни, че по време на Българското председателство страната ни представи пред останалите държави членки националната политика за приобщаване и обхват на децата в детските градини и училищата. Беше поставен и въпросът за засилване на обмена на информация между образователните системи за учениците, които заминават в чужбина с родителите си. „През май държавите членки се съгласиха да обединят усилия в намаляването на преждевременното напускане на училище и да увеличат възможностите за равен достъп до образование и умения за всички деца, включително за тези на работници, които се местят в друга държава“, каза заместник-министърът и добави, че това може да помогне за намаляване на трудностите при връщането в образователната система на родната им страна.

Сачева акцентира и на това, че през последните шест месеца е бил завършен първия образователен пакет на ЕК. „Вярвам, че по време на председателствата след нас нашият сектор ще остане на централно място и работата ще продължи. Със заключенията на Съвета, иницирани от Българското председателство, за преминаване към европейско образователно пространство начертахме важни стъпки за европейското сътрудничество в сектора. Един от ключовите стълбове в усилията в тази посока е да увеличим привлекателността и значението на учителската професия. През следващите 10 години много професии ще изчезнат, но „учител“ няма да е сред тях. Напротив, от нея ще зависят всички останали професии“, добави тя.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“