47 600 УЧИТЕЛИ ОЦЕНЯВАТ УЧЕБНИЦИ ЗА III, VII И IX КЛАС

Начало » Последни публикации

26.06.2018

От днес до 8 юли 47 600 учители от цялата страна ще оценяват пригодността на проектите на учебници и учебни комплекти за III клас, на учебници за VII и IX клас, на учебни комплекти по чужд език по нива от Общата европейска езикова рамка, както и на учебници по испански и италиански език за V клас. Предложените проекти за III клас са 60, за VII - 92, а за IX клас – 79. Издателствата са внесли за оценка още 44 проекта на учебници по чужд език по нива А1 и B1 и четири за V клас. Учителите, които преподават по съответните предмети, трябва да оценят пригодността им за прилагане в клас, като поставят оценка „Приложим“ или „Неприложим“. Оценяването се извършва във всяко училище, а до 9 юли преподавателите трябва да предадат на директорите картите за оценяване. Резултатите трябва да бъдат обобщени на училищно ниво и да бъдат предоставени на регионалните управления на образованието. В средата на юли общите оценки за пригодност от цялата страна ще бъдат обявени пред вносителите на проектите.

Учебниците и учебните комплекти, които са получили обща оценка „Приложим в практиката“, ще бъдат одобрени от Министерството на образованието и науката и техният списък ще бъде публикуван в рубриката „Учебници“ на официалната страницата – www.mon.bg.

През следващата учебна година учениците от III, V и VII клас ще учат по одобрените учебници/учебни комплекти, които техните учители са избрали и са съгласували с обществения съвет на училището. Те ще им бъдат предоставени за безвъзмездно ползване. Учебниците за учениците от IX клас и учебните комплекти по чужд език ще се избират от преподавателите по съответните предмети.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“