СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО НА КИТАЙСКАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЗА ПЕРИОДА 2012 - 2015 г.

Начало » Последни публикации

30.11.2012

На 30 ноември в МОМН, Министерство на образованието, младежта и науката на Република България и Министерство на образованието на Китайска народна република (КНР) подписаха споразумение за сътрудничество в областта на образованието. Документът влиза в сила от днес и ще действа в срок от четири години.

Документът бе подписан от г-жа Петя Евтимова, заместник-министър на образованието, младежта и науката, и г-н Ду Юбо, заместник министър на образованието на КНР.

„Договореностите, залегнали в Споразумението, обхващат основните аспекти на динамичното развитие на двустранното сътрудничество в областта на образованието и науката през последните години – обмен на информация и учебни програми в областта на управлението и развитието на образованието, предоставяне на стипендии на реципрочна основа за насърчаване на прякото сътрудничество между образователните общности чрез обмен на студенти, докторанти и специализанти и насърчаване на изучаването на български и китайски език. „Убедена съм, че подписването на новото Споразумение ще допринесе за утвърждаване на практиката на възходящото развитие на двустранните отношения и за развитието на ползотворното сътрудничество между Министерството на образованието, младежта и науката на Република България и Министерството на образованието на Китайската народна република в областта на образованието.” – заяви на подписването г-жа Петя Евтимова.

Споразумението предвижда:

  • Обменяните за обучение в бакалавърска степен, магистратура, докторантура или специализация, включително и по езика на другата страна, не трябва да надхвърлят 35 човека годишно.
  • Размяна на преподаватели (лектори) за повишаване на качеството на преподаване по български език и китайски език в университетите на България и Китай.
  • Предоставяне на възможност от българска страна на 4 китайски студенти или преподаватели-българисти да участват в летните международни езикови курсове по български език и култура, организирани от СУ и ВТУ, изцяло на издръжката на МОМН
  • Финансовите условия по обмена (приемащата страна предоставя пълна издръжка на студентите и специализантите – безплатно обучение, месечна стипендия, безплатно общежитие).
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“