ОДОБРЕН Е ПРОЕКТ НА НОВА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С ПОЛША В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА И ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

Начало » Последни публикации

04.07.2018

Правителството одобри проект на Програма за сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република България и Министъра на науката и висшето образование на Република Полша в областта на науката и висшето образование за периода 2018-2022 година.

В изпълнение на междуправителствената спогодба за културно и научно сътрудничество, подписана във Варшава на 25 февруари 1993 г., се сключват програми за секторно сътрудничество. В тази връзка бе подготвена и съгласувана нова програма за сътрудничество, която отразява актуалното състояние на секторите на висшето образование и науката в контекста на членството в Европейския съюз на двете страни.

Новата програма поставя рамката за двустранното сътрудничество с хоризонт следващите четири години (2018-2022 година). В нея се определят квотите за обмен на студенти и докторанти, изучаването на български и полски език в действащите лекторати в университети на двете страни и провеждането на летни училища по език, литература и култура, организирани на реципрочна основа. С документа се насърчава и прякото сътрудничество между висшите училища и научните организации посредством реализация на съвместни проекти. Предвидена е възможност за размяна на делегации на ниво министерство с цел определяне на конкретни приоритетни направления на сътрудничеството.

В програмата са взети предвид реалните възможности на двете страни за образователен и научен обмен и взаимният интерес от по-нататъшно развитие и укрепване на двустранните отношения, регламентирани са и параметрите за финансиране на договореностите.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“