ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДЕНИЦА САЧЕВА: ПОЛИТИКАТА НА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ СЕ НУЖДАЕ ОТ ИНВЕСТИЦИИ В УЧИТЕЛИ, В СЪТРУДНИЧЕСТВО С БИЗНЕСА И С КУЛТУРАТА

Начало » Последни публикации

05.07.2018

„Образователните системи в Европа се нуждаят от три големи инвестиции – в учители, в сътрудничество с бизнеса и с култура. Само така ще бъдат оправдани големите обществени очаквания за образованието, насочено към знания и умения, придобивани през целия живот“. С тези думи заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева се обърна към участниците на конференция, посветена на ученето през целия живот, която се провежда днес и утре във Виена и е част от програмата на Австрийското председателство на Съвета на ЕС.

Според нея взаимодействието между образованието и културата е необходимо за по-доброто разбиране на заобикалящия ни свят и на развитието на човечеството. „Живеем в свят, който постоянно се променя и усложнява. Заради това се налага да имаме комплексен подход в образователните ни политики. Трябва да подобрим начините на създаване, контролиране, разпространяване, придобиване, валидиране и използване на знания“, посочи заместник-министърът. 

Тя допълни, че е важно да бъдат развити етичните норми в образователните институции. „Гражданите на европейските страни търсят бързи, конкретни и ефективни решения. Високите европейски политики трябва скоро да се превърнат в ефективни национални и регионални действия“, подчерта заместник-министър Сачева. В изказването си тя акцентира, че ученето през целия живот е важно за насърчаването на иновациите, за по-бързото адаптиране към нуждите на съвременния пазар на труда и новите разбирания за обществено благосъстояние.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“