ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР МИЛЕНА ДАМЯНОВА ВРЪЧИ НАГРАДИ ЗА ДОБРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ НА УЧИТЕЛИ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Начало » Последни публикации

27.11.2012

На 27 ноември 2012 г. в ОДЗ № 7 „Детелина”, гр. София заместник-министърът на образованието, младежта и науката Милена Дамянова награди участниците в Националния конкурс за добри педагогически практики на учители в системата на предучилищното образование на тема „Детската градина – от другата страна на едно вълшебно огледало”.

Тържеството започна с кратък концерт на децата от детската градина „Да живеем заедно, независимо от различието”, последван от модно ревю на облекло, изработено от природни и отпадъчни материали.

Заместник-министър Дамянова поздрави учителите за проявените качества като изтъкна - креативността, иновативността и екипността, които са проявили. Тя им благодари за грижите, които полагат за децата на България и им пожела да запазят блясъка в очите си.

Победители от конкурса за добри педагогически практики „Детската градина – от другата страна на едно вълшебно огледало”:

  • Първо място: Гинка Христова Златанова, гр. София, ОДЗ № 7 "Детелина"
  • Второ място: Виолета Събчева Цветкова, гр. Пловдив, ОДЗ "Буратино"
  • Трето място: Цвета Кънчева Станева, гр. Нова Загора, ЦДГ № 1 "Слънчице"
  • Четвърто място: Теменужка Георгиева Илиева, гр. Ямбол, ЦДГ "Пламъче"
  • Пето място: Ивайло Георгиев Димитров, гр. Варна, ОДЗ № 1 "Маргаритка"

Националният конкурс е организиран от Министерството на образованието, младежта и науката във връзка със 130-годишнината от откриването на първата детска градина в България. В конкурса взеха участие учители, работещи в системата на предучилищното образование в страната. Всеки учител участва с една педагогическа ситуация, представена чрез видеозапис и кратко текстово описание. Конкурсът се проведе на два етапа – областен и национален. За участие в националния етап на конкурса от областни комисии бяха определени 56 учители от страната. Класираните за участие в националния етап на конкурса педагогически ситуации бяха разгледани и оценени от национална комисия, определена от министъра на образованието, младежта и науката.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“