МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ВСЯКО УЧИЛИЩЕ ТРЯБВА ДА Е ОТГОВОРНО ЗА ОБХВАТА НА ДЕЦАТА НА СВОЯТА ТЕРИТОРИЯ

Начало » Последни публикации

13.07.2018

Взаимодействието между институциите при сформиране и работа на новите екипи за обхват на децата в образователната система и обмена на информация през следващата учебна година обсъдиха на работна среща представители на Министерството на образованието и науката, началници и експерти от РУО и представители на Националното сдружение на общините. От тази година Механизмът за обхват става постоянно действащ.

„Важно е да оптимизираме работата и всяка образователна институция териториално да отговаря за обхвата на децата“, посочи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. По думите му предстои въвеждане на показател за обхват, с който училища и общини в бъдеще да бъдат стимулирани финансово. „Трябва да направим училищата териториално отговорни – да знаем във всеки район колко деца има и колко са обхванати“, каза министърът.

Представителите на институциите обсъдиха възможностите за усъвършенстването на обмена на информация от различните бази данни, за да може по-ефективно да се проследява миграцията и напускането на децата на образователната система. Обсъдено беше включването на институциите в електронния обмен чрез Информационна система за реализация на механизма, както и контрола по издадените здравни бележки за извиняване на отсъствия на децата и учениците.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“