ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪРЪТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА МИЛЕНА ДАМЯНОВА ОТКРИ ДЕТСКА БИБЛИОТЕКА В ГАБРОВО

Начало » Последни публикации

26.11.2012

На 26 ноември 2012 г. заместник-министърът на образованието, младежта и науката Милена Дамянова преряза лентата на новооткритата детска библиотека „От А до Я” в целодневна детска градина „Перуника”, гр. Габрово.

Детската библиотека е пилотен проект „Да възпитаваме децата от детските градини в обич към книгите и четенето”, реализиран от детска градина „Перуника”. Инициативата е на г-н Иван Ненов, бивш кмет на гр. Габрово, група родители на деца от детската градина, на народния представител г-жа Галина Банковска, Регионален инспекторат по образованието - Габрово, Община Габрово и Регионалната библиотека „Априлов – Палаузов”. Заместник-министър Дамянова подари на малчуганите интересни енциклопедии и четива и им пожела никога да не загубят любовта към книгата.

Целта на проекта е да развие интерес на децата към книгите и желание за четене.

По-късно същия ден заместник-министър Дамянова посети и Националната Априловска гимназия в града.

След като поздрави събралите се директори на училища и и учители тя се обърна към тях с думите:. „Имате много неща, за които трябва да се гордеете. Всичко, това което сте открили, чрез вашата иновация е че сте отчели резултатите на учениците. Когато предприемаме каквато и да е било стъпка в сферата на образованието, винаги трябва да гледаме към резултатите, които постигат нашите ученици. Един от основните образователни парадигми е и точно тази, да работим в екип.“

Заместник-министър Милена Дамянова гостува и на Професионалната гимназия по механоелектротехника „Ген. Иван Бъчваров” , гр. Севлиево. Заедно с нея бяха и Галина Банковска, народен представител, кметът на града д-р Иван Иванов, началникът на Регионалния инспекторат по образование – Габрово Георги Маринов.

„От бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката са насочени 210 хиляди лева за ремонт на Професионалната гимназия по механоелектротехника „Ген. Иван Бъчваров” в период на криза, а за цялата област Габрово сме предоставили около 800 хил. лв. за различни ремонтни дейности“, каза заместник-министърът Милена Дамянова.

Директорът на Професионалната гимназия Иван Томев изказа лични благодарности към заместник-министър Дамянова, към кмета и народния представител, за съдействието при получаването на средствата за извършването на ремонтните дейности в училището. За по-малко от месец с тези пари е сменена дограма, ремонтирани са подовите настилки и тавани в учебните работилници и актовата зала. Закупени са 40 компютъра, с които ще бъдат оборудвани стаите. Ще бъдат обособени и две стаи за реализирането на театрални постановки и сценки.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“