ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР МИЛЕНА ДАМЯНОВА УЧАСТВА В РАБОТНА СРЕЩА НА ТЕМА „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ОКОЛНА СРЕДА“

Начало » Последни публикации

22.11.2012

Заместник-министърът на образованието, младежта и науката Милена Дамянова участва в работата на кръгла маса „Образование за околна среда”, организирана съвместно с Министерството на околната среда и водите . Тя фокусира вниманието върху едно от същностните качества на Проекта на Закон за предучилищното и училищното образование - да образова „активни, концептивни, автономно мислещи млади хора, които умеят да вземат информирани решения в полза на себе си и в полза на общността“. Госпожа Дамянова подчерта: Действително много са темите, които са свързани с опазване на околната среда, които са залегнали в новите учебни програми в общообразователната подготовка, а всяко едно училище, чрез разширената подготовка, може да обогати тази тематика. Аз изключително много разчитам на колегите от Министерството на околната среда и водите да подпомогнат училищата за разработването на тези програми“.

В кръглата маса взеха участие и министърът на околната среда и водите Нора Караджова, заместник-министърът на околната среда и водите Евдокия Манева, народни представители, представители на синдикални и работодателски организации, на научните и академичните среди, на бизнеса, на неправителствени организации и на училища от цялата страна.

На събитието бяха представени 11 практики и инициативи, организирани от различни училища, центрове и дружества. Чрез открития диалог участниците имаха възможност да обобщят своя опит в областта на образованието за околната среда в българското училище и обсъдиха нови идеи за опазването й. Бяха представени национални възможности и приноса на България към общоевропейския процес за насърчаване на образованието за устойчиво развитие и за създаване у младите хора на устойчив модел за отговорно обществено поведение към околната среда.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“