ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК НА ФОНД "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ"

Начало » Последни публикации

21.11.2012

Уважаеми госпожи и господа,

представяме на Вашето внимание проект на Правилник за работата на Фонд "Научни изследвания".

Проектът е изготвен от работна група, назначена със заповед на министъра на образованието, младежта и науката от 09.05.2012 г.

Започваме обществено обсъждане на проекта за Правилник. До 10 декември 2012 г. очакваме вашите конкретни предложения за промени в текста на проекта на следния адрес: [email protected].

След изтичане на срока за предложения, ще бъдат проведени кръгли маси и дискусии с представители на академичната общност.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“