ОДОБРЕН Е СПИСЪКЪТ СЪС ЗАЩИТЕНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

Начало » Последни публикации

13.12.2017

Правителството прие Списък със защитените детски градини и училища за учебната 2017/2018 г. Техният общ брой е 261.

За първи път в списъка са включени 102 детски градини и части от градини, а от училищата 159 отговарят на критериите за статут на защитени. Те са определени според възможностите на децата и учениците да се обучават в най-близка детска градина или училище и при преценка на разстоянието, което трябва да изминават за това.

Одобреният списък е изготвен на база мотивирани предложения на кметовете на общините след решения на общинските съвети, извършени проверки от регионалните управления на образованието и на анализ на информацията от информационните карти на детските градини и училища.

По бюджетите на общините, в които има защитени детски градини и училища, се отпускат 1 169 978 лв. за осигуряване дейността на тези институции до края на настоящата календарна година.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“