МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЩЕ ИМА ОЩЕ ЕДИН ПРЕДСТАВИТЕЛ В ПОСТОЯННОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕС В БРЮКСЕЛ

Начало » Последни публикации

22.11.2017

Министерството на образованието и науката ще разполага с още един – втори, дипломатически представител във временния състав на представителството на страната ни в Европейския съюз в Брюксел. Това се налага поради нарасналите ангажименти на България като ротационен председател на Съвета на ЕС, както и естеството на темите, по които МОН има отношение.

Страната ни ще координира процеса на вземане на решения по различните теми в сферата на научните изследвания и образованието, в който са включени Работната група „Научни изследвания“, Работната група за дигитални умения, Работната група за развитие на Болонския процес, Комитетът по образование, Комитетът за европейското научноизследователско пространство и иновациите, Съветът по конкурентоспособност. България участва още в работните групи в областта на средното и училищното образование, работните групи и комитети в областта на признаването на професионални квалификации, комитетите по програмите „Еразъм+“ и „Хоризонт 2020“, конференции, форуми и срещи, организирани от Европейската комисия и Европейския парламент, както и други двустранни срещи.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“