ПРАВИТЕЛСТВОТО ВЪЗСТАНОВИ НА ОБЩИНИТЕ 11,8 МЛН. ЛВ. ЗА ТРАНСПОРТНИ РАЗХОДИ И ЖИЛИЩЕН НАЕМ НА УЧИТЕЛИ

Начало » Последни публикации

17.05.2017

Правителството одобри допълнителни трансфери в размер на 11 807 623 лева по бюджетите на общини. Средствата са предвидени в бюджета на Министерството на образованието и науката за възстановяване на транспортни разходи или на разходи за наем на педагогическите специалисти в детските градини и училищата за 2017 г.

В съответствие с влезлите в сила нормативни промени, от началото на годината държавата покрива транспортните разходи на пътуващите учители, които преподават в селища с до 30 000 жители, а не с до 5000 души, както бе първоначално. По този начин са обхванати 90% от педагозите, които преподават извън населеното място, в което живеят, или над 14 600 от общо 16 500 пътуващи учители.

Съгласно изготвената от кметовете на общини информация, с отпуснатите средства ще бъдат възстановени 11 774 611 лв. за транспорт и 33 012 лв. за наем за жилище на педагогическите специалисти за 2017 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“