ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР МИЛЕНА ДАМЯНОВА: ДЪРЖИМ ДЕЦАТА ДА СЕ ДВИЖАТ, ДА СПОРТУВАТ, ДА УЧАСТВАТ В РАЗЛИЧНИ СПОРТНИ ИГРИ И ПО ТОЗИ НАЧИН ДА СА ПО-ЗДРАВИ

Начало » Последни публикации

15.11.2012

На 15 ноември 2012 г. във Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън” заместник-министърът на образованието, младежта и науката Милена Дамянова и министърът на физическото възпитание и спорта Свилен Нейков откриха Кръгла маса за обсъждане на учебни програми за задължителна подготовка в начален и в прогимназиален етап по физическо възпитание и спорт (Дейност 2.6. по проекта „За по-качествено образование” ОП РЧР BG051PO001-3.1.04 „Подобряване на качеството на общото образование“).

Заместник-министър Дамянова информира, че новостите в учебните програми по физическо възпитание от 1. до 7. клас предполагат промени и в, така наречените, нормативи. „Основното е това, че вече говорим за модули, от гледна точка на съдържанието това е най-голямата новост и актуализация. Имаме три задължителни модула, след тях са избираемите, които зависят от интересите на учениците”, допълни още тя. Заместник-министър Дамянова подчерта, че модулите ще бъдат съобразени с условията на населеното място и посочи за пример „Морската гимназия” във Варна, където би било съвсем логично учениците с професия "Моряк" да могат да изберат модул-водни спортове. Като основен акцент в учебната програма тя изтъкна ученето чрез движение.

За промените в оценяването зам.-министър Дамянова каза, че също са съществени, тъй като са предвидени точки за участие в спортни игри и прояви за теоретични познания. „Това помага за постигане на баланс, тъй като има ученици, които по една или друга причина не могат да постигнат високи резултати на нормативите. Точките от участието в спортни игри ще стимулира учениците да спортуват и извън училище, което за момента липсва”. Госпожа Дамянова завърши, пояснявайки целта на нормативите, а именно да следят развитието на детето от гледна точка на физическата му дееспособност, а не да бъде акцент в оценяването. „Ние държим децата да се движат, да спортуват, да участват в различни спортни игри и по този начин да са по-здрави”.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“