ПРАВИТЕЛСТВОТО ОСИГУРЯВА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ЕЛЕКТРОННО ЧЕТИМИ УЧЕБНИЦИ, ЗА ДА СЕ НАМАЛИ ТЕЖЕСТТА НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ РАНИЦИ

Начало » Последни публикации

04.04.2018

Правителството отпуска допълнителни средства, за да се осигури достъп до електронно четими учебници за всички ученици от I до VII клас. Мярката е в изпълнение на дейностите за намаляване тежестта на ученическите раници и за по-голяма ефективност на образователния процес и повишаване качеството на обучението. Електронно четимите учебници ще имат напълно идентично съдържание с това на одобрения учебник, създаден като печатно издание.

Допълнителните средства ще са 3% върху съответните нормативи за учебниците за I клас, които се използват за една учебна година, и 8% върху нормативите за учебниците за II-VII клас, чиято продължителност на ползване е три учебни години.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“