ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ Е ОПРЕДЕЛЕНА ЗА УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН НА ПРОГРАМАТА

Начало » Последни публикации

10.01.2018

Правителството определи Изпълнителната агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ за Управляващ орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

С решението се предвиждат и промени в Националната методология за определяне на размерите на единна ставка за финансиране на дейности за организация и управление на проекти, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, като се прецизира определянето на основата за изчисление на конкретния размер на единната ставка.

По този начин се очаква да се облекчи административната тежест за бенефициентите и Управляващите органи при отчитане и верифициране на разходите за организация и управление, както и да се намали нивото на грешка на програмите, за да се допринесе за по- ефективното използване на европейските фондове.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“